ISLAM, RADIKALISME, DAN AGAMA RAHMAT

Dewasa ini paham radikal yang mengarah pada tindakan terorisme begitu mudah dijumpai baik skala regional, nasional bahkan internasional. Tindakan itu seakan-akan menjadi menu utama di berbagai media cetak dan elektronik yang dapat disaksikan oleh semua usia dan latar belakang. Ironisnya tindakan tersebut atas nama agama.

(more…)